عضویت در کانال موبایل خراسان کلیک کنید

گم شده ام …

گم شده ام …

گم شده ام در اعماق وجودی به اسم “من” …اسیر شده ام در کالبدی به اسم “تن” …!!

شکستم

شکستم

شکستم آنقدر آهسته، که صدای شکستنم کسی را آزار ندهد من شکستم آنقدر آهسته که صدای شکستنم را فقط دیوارهای اتاقم شنیدند و نم پس ندادند صدای شکستنم را قلم و کاغذ شنیدند و شعر پس دادند صدای شکستنم را خدا شنید و سکوت جواب داد می دانی؟ اهل گریه نیستم فقط بغض میکنم این […]

دردو دل هایی در دل شب های تنهایی

دردو دل هایی در دل شب های تنهایی

چـند وقتـیست همـه دلگـیرند از مـن … . دلـیل می خـواهند … . مـدرک می خواهـند برای غـمگین بـودنم … برای نـاامید بـودنم …. . برای تلـخ شدنم …. . نگـران نبـاشید …. . من نـه غـمگین شده ام .. . نـه نـاامید …. نـه تلـخ …… . فقط مدتیـست به دنـبالشان می گردم …. […]

دیگر هیچ نمانده جز حسرت

دیگر هیچ نمانده جز حسرت

نمیدانم… چرا همیشه برای گرفتن سهممان دیر میرسیم همیشه وقتی میرسد که : دیگر هیچ نمانده جز حسرت نمیدانم من دیر رسیده ام یا تو زود رفته ای… . . . . . . .  منبع : گردآوری وبسایت بزرگ شبهای تنهایی سپاس از حضور گرمتون منتظ نظرات زیبای شما عزیزان هستیم

برو بالا

در حال بارگذاری