عضویت در کانال موبایل خراسان کلیک کنید

«حسین جانم»

«حسین جانم»

یکی از شهدا که داخل یک سنگر نشسته بود و ظاهرا تیر یا ترکش به او اصابت کرده و شهید شده بود را یافتیم. خواستیم بدنش را داخل یک کیسه بگذاریم و جمع کنیم که انگشتر و انگشت وسط دست راست او نظرمان را جلب کرد. از آن جالب تر اینکه تمام بدن کاملا اسکلت […]

برو بالا

در حال بارگذاری