عضویت در کانال موبایل خراسان کلیک کنید

به سلامتی مرد

به سلامتی مرد

به سلامتی بعضی ها به سلامتی خیلی چیزها و به سلامتی رفیقان

متن های فوق العاده زیبا و ده ریشتری 93

متن های فوق العاده زیبا و ده ریشتری 93

از کسانی که همه چیز را محاسبه می کنند بترس : و هرگز قلبت را در اختیار آنها نگذار آنها حساب عشقی که نثار تو می کنند را نیز دارند و روزی آن را با تو تسویه می کنند. . . . تو زندگي اگه ميخواي موفق باشي باس: خرشانس باشي.. خرخون باشي.. خرپول باشي.. […]

برو بالا

در حال بارگذاری