عضویت در کانال موبایل خراسان کلیک کنید

هرزگـے این روزهای ما …

هرزگـے این روزهای ما …

این روزهــــــا”هرزگـے“ مختص بــــه ” تَــــــن فُــــــــــــروشـے “نیســـــت رَبطــــــــــــے بِــــــــه جنسیت هَـــــــــــم نَدارد……..!

حواسمان به این عهدهای غیر کاغذی باشد

حواسمان به این عهدهای غیر کاغذی باشد

می‌پرسند مجرد یا متأهل؟ می‌گویم متعهد! چون تجربه نشون داده نه مجرد بودن نشونه تعلق خاطر نداشتن به کسیه و نه متأهل بودن نشونه تعهد و وفاداری! همه ی قراردادها را که روی کاغذ های بی جان نمی نویسند. بعضی از عهدها را روی قلب هایمان می نویسیم. حواسمان به این عهدهای غیر کاغذی باشد […]

برو بالا

در حال بارگذاری