عضویت در کانال موبایل خراسان کلیک کنید

همواره به چشم هايم التماس مي كنم كه تا تورا نديده،كم سو نشود؛

همواره به چشم هايم التماس مي كنم كه تا تورا نديده،كم سو نشود؛

قلب هاي مجروح گنجشك هاي زمين،فريادرس زمان رامي طلبند وهمه آسماني ها، روي ماه تو راازدورمي بوسند. پيراهن انديشه من به يمن و بركت نام تو،سپيد مانده است. دلم هواي پريدن به كوي تورا دارد. دست هاي انتظارم به آسمان رسيده. بامادر وب سایت بزرگ شبهای تنهایی همراه باشید.          

برو بالا

در حال بارگذاری