فاطميه قصه گوي رنجهاست فاطميه تفسير سوز مرتضي ست
فاطميه شعر داغ لاله است قصه ي زهراي 18 ساله ست
فاطميه شرح ديوار و در است دفتر در مقام سخت زينب پرور است

ایام فاطمیه بر شما همراهان شبهای تنهایی تسلیت.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

 

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.
 گرداوری: گروه فرنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ