5 آذر، سالروز تشکيل بسيج مستضعفين به فرمان امام خميني (ره) : 

بسیج مستضعفین با فرمان امام خمینی رحمه الله در ۵ آذر ۱۳۵۸ تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ۱۳۵۹ به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 گرداوری :  گروه فرهنگی سایت شبهای تنهایی