فیلم جدید و کوتاه با موضوع ضد متجاوزین با بازی رضا و سعید محمد شریفی.پیشنهاد میکنیم حتما این فیلم کوتاه را مشاهده نمایید.

.

این شخصیت در کودکی آرزو داردکه بزرگ شود و وقتی بزرگ می شود همه کسانی که به کودکان ظلم می کنند و آزار می دهند را از روی زمین به یاری خدا بردارد و …

.

.
.
  پخش اختصاصی : گروه رسانه وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے
.
.

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ