سپیده در مغازه عروس اجباری کاظم شد و شب ها نیز به ویلای او می رفت.

سپیده، ۲۵ساله پس از حضور در دادسرا به اتاق بازپرس رفت و گفت: بخاطر آزادی Freedom عمل در خانه با آرایش های غلیظ و پوشیدن لباس های کوتاه و تنگ سعی می کردم خودم را در نظر دیگران زیبا جلوه بدهم. بعد از گرفتن دیپلم و برای یافتن شغل روانه بازار Store شدم تا این که صاحب یک فروشگاه لباس با دیدن وضعیت ظاهری ام قبول کرد که به عنوان شاگرد در مغازه اش فروشندگی کنم.

وی ادامه داد: حدود ۲ماه بعد از این ماجرا، فهمیدم که صاحبکارم کاظم با ریختن قرص های متادون در فلاسک چای مرا معتاد کرده است به طوری که هنگام نشئگی هر کاری می خواست برایش انجام می دادم. بعدا فهمیدم که او بارها و بارها در مغازه به من تجاوز کرده است.

سپیده ادامه داد: او با چرب زبانی مرا فریب داد و عنوان کرد که همسرش دارای بیماری ام اس است و قصد دارد با من ازدواج کند و همین موضوع هر روز وابستگی مرا به او بیشتر می کرد. آن زمان ۱۸سال بیشتر نداشتم و هر شب بعد از تعطیلی مغازه، کاظم مرا به باغ ویلایی اش می برد و در آنجا هر کاری که دلش می خواست با بدن من انجام می داد. بعد از مدتی که اعتیاد شدید پیدا کردم مرا از مغازه اش بیرون کرد و تهدید کرد در صورت شکایت فیلم هایی که از من در حالت غیر طبیعی دارد را منتشر خواهد کرد.

بنابراین گزارش بازپرس دستور بازداشت کاظم را صادر کرد.

.

.

 گروه خبری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــ