بزرگداشت ششم مرداد روز كار آفرينی و آموزش هاي فنی و حرفه ای و هفته مهارت در تقویم رسمی کشور می باشد.

.

روز ملی کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه‌ای ؛ روزی که می‌تواند باعث به حرکت در آوردن سرمایه های ملی اعم از نیروهای انسانی و جوانان کشور شود.مهارت و کارآفرینی پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند. کارآفرینی، مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و به عنوان یک پدیده نوین نقش موثری را در توسعه اقتصادی کشورها یافته است، به طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است.

اكنون در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور، نوساز و مبتكر به عنوان کارآفرينان منشأ تحولات بزرگی در زمينه هاي توليدی و خدماتی شده‌اند كه از آن‌ها به عنوان قهرمانان ملی ياد می‌شود.

اهداف :
1 ترويج فرهنگ مهارت آموزی
2 ارتقای منزلت و جايگاه آموزش های فنی و حرفه ای
3 اطلاع رسانی ، هدايت و فراگير نمودن هرچه بيشتر آموزش هاي فنی و حرفه ای در سطوح مختلف نی و حرفه ‏ای

تاریخچه كارآفرينی در ایران :

علی رغم اين‌كه در كشور‌هاي پيشرفته دنيا از اواخر دهه 1970 به بعد به موضوع كارآفرينی توجه جدي شده و حتی در بسياری از كشور‌های در حال توسعه هم از اواخر دهه 1980 اين موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند، در كشور ما تا شروع اجرای برنامه سوم توسعه، توجه چندانی به كارآفرينی نشده بود.حتی در محافل علمی و دانشگاهی نيز به جز موارد بسيار نادر، فعاليتی در اين زمينه صورت نگرفته بود. مشكل بيكاری و پيش‌بينی حادتر‌شدن آن در دهه 1380 موجب شد كه در زمان تدوين برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه كارآفرينی مورد توجه قرار گيرد، اما متأسفانه واژه كارآفرينی، موجب شده كه معنی ايجاد كار و يا اشتغالزايی از اين واژه برداشت شود؛ در حالی كه كارآفرينی دارای مفهومی وسيع‌تر و با ارزش‌تر از اشتغالزايی است.

اين برداشت از اين مفهوم و هم‌چنين تورم نيروی انساني بيكار در جامعه به‌ويژه در بين دانش‌آموختگان دانشگاهی، موجب شده بسياری از سياست‌هايی كه برای توسعه آن اتخاذ شده و نيز در بخشنامه‌ها و سخنرانی های مسوولان در اين خصوص، صرفاً جنبه اشتغالزايی برای آن در نظر گرفته شود.

.

.

 گرداوری :  گروه رسانه ای سایت بزرگ شبهای تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ