به سلامتی بعضی ها به سلامتی خیلی چیزها و به سلامتی رفیقان

بعضیا مرد به دنیا میان

بعضیا روزگار مردشون میکنه

بعضیا مرد هستن ولی،روزگار نامردشون میکنه

به سلامتی رفیقی که مرد به دنیا اومده و تو این روزگار نامرد،مرد میمونه

.

.

 گرداوری  : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ