تمامی آهنگ های پیشواز ایرانسل و همراه اول آرش و مسیح که تاکنون منتشر شده را امشب برای شما همراهان عزیز شبهای تنهایی گراداوری کرده ایم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

 

arash and masih - rbt

.

پیشوازهای ایرانسل آرش و مسیح که تاکنون منتشر شده.جهت فعالسازی کد مورد نظر را به سامانه 7575 پیامک کنید.

بیا بازم  – ۵۵۱۱۲۴۷۷

بیا بازم2  – ۵۵۱۱۲۴۷۸

بیا بازم3  – ۵۵۱۱۲۴۷۹

تو که نیستی پیشم – ۵۵۱۱۲۴۸۰

تو که نیستی پیشم2  -۵۵۱۱۲۴۸۱

تو که نیستی پیشم3 – ۵۵۱۱۲۴۸۲

من هنوز همونم  -۵۵۱۱۲۴۸۳

من هنوز همونم2 – ۵۵۱۱۲۴۸۴

من هنوز همونم3 – ۵۵۱۱۲۴۸۵

من هنوز همونم4 – ۵۵۱۱۲۴۸۶

آروم دل  ۵۵۱۱۲۴۸۷

آروم دل2  ۵۵۱۱۲۴۸۸

آروم دل3  ۵۵۱۱۲۴۸۹

به همه بگو  ۵۵۱۱۲۴۹۰

به همه بگو2  ۵۵۱۱۲۴۹۱

به همه بگو3  ۵۵۱۱۲۴۹۲

چه قشنگ  ۵۵۱۱۲۴۹۳

چه قشنگ2  ۵۵۱۱۲۴۹۴

چه قشنگ3  ۵۵۱۱۲۴۹۵

گلارو آب میدم  ۵۵۱۱۲۴۹۶

گلارو آب میدم2  – ۵۵۱۱۲۴۹۷

گلارو آب میدم3  – ۵۵۱۱۲۴۹۸

من عوض شدم  – ۵۵۱۱۲۴۹۹

من عوض شدم2  – ۵۵۱۱۲۵۰۰

بعد از تو  – ۵۵۱۱۲۵۰۱

بعد از تو2  – ۵۵۱۱۲۵۰۲

زدی پر  – ۵۵۱۱۲۷۰۵

زدی پر2 –  ۵۵۱۱۲۷۰۶

زدی پر3  – ۵۵۱۱۲۷۰۷

خالی بود دستم  – ۵۵۱۱۲۷۸۷

خالی بود دستم2  – ۵۵۱۱۲۷۸۸

خالی بود دستم3  – ۵۵۱۱۲۷۸۹

بی کلام خالی بود دستم  – ۵۵۱۱۲۷۹۰

گلی  – ۵۵۱۱۲۸۴۸

گلی2  – ۵۵۱۱۲۸۴۹

گلی3  – ۵۵۱۱۲۸۵۰

ماه عسل  – ۵۵۱۱۳۰۳۴

ماه عسل2  – ۵۵۱۱۳۰۳۵

ماه عسل3  – ۵۵۱۱۳۰۳۶

ماه عسل 1  – ۵۵۱۱۳۰۳۷

ماه عسل 2  – ۵۵۱۱۳۰۳۸

ماه عسل 3  – ۵۵۱۱۳۰۳۹

گلی 1  – ۵۵۱۱۳۰۷۱

گلی 2  – ۵۵۱۱۳۰۷۲
گلی 3  – ۵۵۱۱۳۰۷۳

خالی بود دستم 1  – ۵۵۱۱۳۰۸۴

خالی بود دستم 2  – ۵۵۱۱۳۰۸۵

خالی بود دستم 3  – ۵۵۱۱۳۰۸۶

بی کلام خالی بود دستم  – ۵۵۱۱۳۰۸۷

تو که نیستی پیـشم  – ۵۵۱۱۳۱۰۱

.

.

پیشوازهای همراه اول آرش و مسیح که تاکنون منتشر شده.جهت فعالسازی کد مورد نظر را به سامانه 8989 پیامک کنید.

.

99742 خالی بود دستم3
99741 خالی بود دستم2
99740 خالی بود دستم
99739 بعد از تو2
99738 بعد از تو
99737 من عوض شدم2
99736 من عوض شدم
99735 گلارو آب میدم 3
99734 گلارو آب میدم 2
99733 گلارو آب میدم

99732 چه قشنگ3
99731 چه قشنگ2
99730 چه قشنگ
99729 به همه بگو3
99728 به همه بگو2
99727 به همه بگو
99726 آرومه دل3
99725 آرومه دل2
99724 آرومه دل
99723 من هنوز همونم4

99722 من هنوز همونم3
99721 من هنوز همونم2
99720 من هنوز همونم
99719 توکه نیستی پیشم3
99718 توکه نیستی پیشم2
99717 توکه نیستی پیشم
99716 بیا بازم3
99715 بیا بازم2
99714 بیا بازم
99713 زدی پر3

99712 زدی پر2
99711 زدی پر
99710 گلی3
99709 گلی2
99708 گلی

.

.

 گرداوری  : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ