امروز شنبه 4تیرماه، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 2 میلیون و 961 هزار تومان داد و ستد می‌شود.

 

 

اخبار اقتصادی

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار امروز دوشنبه 4تیر ماه (تا لحظه تنظیم خبر)، دو میلیون و 961 هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دو میلیون و 751 هزار تومان داد و ستد می شود.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 1 میلیون و 471 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 786 هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی 423 هزار تومان معامله می شود.

همچنین هر یک گرم طلای 18 عیار، 252هزار و 900 تومان و هر مثقال طلا در بازار تهران 1 میلیون و 95 هزار و 500 تومان  دادوستد می شود.

 گروه خبری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ