سلام بر تو ای مادر !

سلام بر تو ای سرچشمه عشق لایزال خداوند

سلام برقلب لبریز از عشقت

.

سلام بر چشم های همیشه نگرانت

سلام بر دست های چروکیده ات

سلام بر قامت خمیده ات

سر برگیسوان سفیدت

سلام بر لبخند شیرینت

.

سلامی به بلندای تمام روزهای عمرت

که صرف روئیدن و بالیدن من کردی

سلامی به روشنایی تمام شبهایی که

بالای سرم بیدارماندی تا آسوده بخوابم

.

.

سلام بر آغوش گرمت که امن ترین

و آرامش بخش ترین جای این دنیای خاکی ست

روز مادر بهانه ای ست برای گفتنی هایی که

دوست دارم هر روز برایت زمزمه کنم

برای نثار احساس قدردانیم به تو عزیزیتم

به توئی که همه هستیم از وجود توست

به توئی که همیشه شرمنده ات هستم

که نمیتوانم قطره ای از اقیانوس محبتت را جبران کنم

.

.

مادرم ! ای خوب تر ازخوب!

ای عاشقانه ترین آواز خداوند

تو را با تمام وجود دوست دارم

گرچه هر روز نمی گویم دوست دارم

اما ته قلبم دلگرمم که تو میدانی

که همیشه دوست دارم

مهربان دوست داشتنی ام !

.

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ