اگر روزه دار به اندازه‌ اى تشنه شود که طاقت تحمّل آن را ندارد و یا ترس بیمارى و تلف داشته باشد، مى‌ تواند به اندازه ضرورت آب بنوشد. اما…

 

 

دانستنی های ماه رمضان

آیت الله مکارم شیرازی به استفتائاتی پیرامون «حکم نوشیدن آب در هنگام تشنگی شدید» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقه مندان می گردد.

پرسش: چنانچه فرد روزه دار، تشنگی شدید بر او غلبه پیدا نماید، نوشیدن آب چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر روزه دار به اندازه‌ اى تشنه شود که طاقت تحمّل آن را ندارد و یا ترس بیمارى و تلف داشته باشد، مى‌ تواند به اندازه ضرورت آب بنوشد، ولى روزه او باطل مى‌ شود و اگر ماه رمضان باشد، باید بنابر احتیاط واجب بقیّه روز را امساک کند.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !