پرستو صالحی پیش از یک عمل جراحی و پیش از بی هوشی، ویدیویی را به عنوان استوری خود در اینستاگرام منتشر کرد. هنوز از جرئیات این عمل جراحی خبری منتشر نشده است.

 

 

اخبار هنری

 

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ