عکسی از اشکان خطیبی و همسرش در شهر باکوی آذربایجان را می بینید.

 

اشکان خطیبی

 

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ