عباس!

ای صبر و قرار بی قراران

امّید دل امیدواران

دانی که گر از عطش بمیرم

یک قطره ز دیگری نگیرم

ساغر نزنم ز دست هر کس

من دست تو می شناسم و بس.

ولادت با سعادت سقای دشت کربلا , علمدار و پرچمدار کربلا , حضرت ابوالفضل العباس بر همگان تبریک عرض میکنیم.

تصاویر ولادت حضرت ابوالفضل

.

.تصاویر ولادت حضرت ابوالفضل

.

.تصاویر ولادت حضرت ابوالفضل

.

.تصاویر ولادت حضرت ابوالفضل

.

.تصاویر ولادت حضرت ابوالفضل

.

.تصاویر ولادت حضرت ابوالفضل

.

.تصاویر ولادت حضرت ابوالفضل

.

.تصاویر ولادت حضرت ابوالفضل

.

.تصاویر ولادت حضرت ابوالفضل

.

.تصاویر ولادت حضرت ابوالفضل

.

.abbasebne ali-

.

.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــ