بت و بتخانه همه ذکر خدا می گویند
سخن از اقراء و از غار حرا می گویند

حمد حق ، مدح رسول دوسرا می گونید
خلق عالم همه تبریک به ما می گویند

مبعث فرخنده حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)مبارک باد

عکس متحرک مبعث پیامبر

.

.عکس متحرک مبعث پیامبر

.

.عکس متحرک مبعث پیامبر

.

.

عکس متحرک مبعث پیامبر

.

.عکس متحرک مبعث پیامبر

.

.عکس متحرک مبعث پیامبر

.

.عکس متحرک مبعث پیامبر

.

.عکس متحرک مبعث پیامبر

.

.عکس متحرک مبعث پیامبر

.

.عکس متحرک مبعث پیامبر

.

mabas payambar

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ