محققان به دو عامل مهمی که باعث مرگ زودهنگام می شوند و سلامت انسان را خطر می اندازند، دست پیدا کردند.

 

اخبار سلامت

 

در گذشته محققان دریافته بودند، که چاقی یکی از مهم ترین مشکلات بهداشت عمومی محسوب می شود. اکنون تحقیقات اخیر نشان می دهد علاوه بر چاقی، تنهاییو انزوای اجتماعی هم دو تهدید بزرگ و خطرناک برای سلامت انسان به شمار می آیند.

طبق مطالعات، “تنهایی” و “انزوای اجتماعی” خطر مرگ زودهنگام را تا ۵۰ درصد افزایش می دهد و بسیار کشنده تر از دیگر عوامل است.

محققان در مورد تنهایی و انزوای اجتماعی این گونه بیان می کنند که این دو تفاوت قابل توجه ای با یکدیگر دارند. انزوای اجتماعی به عنوان عدم ارتباط نداشتن با افراد دیگر جامعه تعریف می شود، در صورتیکه تنهایی به احساسی گفته می شود که فرد به هنگام قطع ارتباط با دیگری در خود حس می کند.

بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته از بیش ۲ هزار نفر در آمریکا، تقریبا ۷۲ درصد از آنها در لحظه ای از زندگی خود احساس تنهایی کرده اند. از این تعداد ۳۱ درصد گفتند حداقل هفته ای یک بار احساس تنهایی می کنند.

محققان می گویند، تنهایی و انزوای اجتماعی هر دو سلامت را به خطر می اندازند. تنهایی با بیماری آلزایمر مرتبط است و انزوای اجتماعی شانس زنده ماندن در اثر بیماری هایی مانند سرطان سینه را بسیار کاهش می دهد.

مطالعات محققان نشان می دهد تنهایی و انزوای اجتماعی با خطر مرگ زودهنگام ارتباط مستقیم دارد. داده های حاصل از این مطالعه نشان می دهد خطر مرگ زودهنگام برای افرادی که ارتباط بیشتری با دیگران دارند در مقایسه با افرادی که از نظر اجتماعی منزوی هستند بسیار کمتر است.

به گفته یکی از پژوهشگران، نتایج نگران کننده بدست آمده در افراد مسن و جمعیت کهنسال در حال افزایش است. در واقع بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان در حال حاضر در معرض شیوع تنهایی هستند.

محققان در مورد غلبه بر شیوع تنهایی بیان می کنند باید منابع بیشتری برای مقابله با این مشکل در میان افراد و جامعه قرار دهیم. به عنوان مثال می توان تمرکز بیشتری روی آموزش مهارت های اجتماعی در مدارس داشت و پزشکان باید به دنبال پیوند اجتماعی افراد با غربالگری های پزشکی باشند.

.

 گروه سلامت و زیبایی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ