برانکو در صفحه مجازی از وزیر ورزش و جوانان تشکر کرد.

 

 

اخبار ورزشی

 

رانکو امروز در صفحه مجازی خود با انتشار پستی از وزیر ورزش و جوانان و هیات مدیره پرسپولیس تشکر کرد.

.

 گروه خبری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ