جملات تکان دهنده

 

سالها گذشت تا من فهمیدم آدمها احتیاج دارن سفر برن. احتیاج دارن از زندگی لذت ببرن و لذت بردن برای آدمها متفاوت معنی میشه…

.

.

.

جملات تکان دهنده

 

یکی از ﻫﻴﺎت امام حسین لذت میبره یکی از مهمونی رفتن.

یکی تو سفر مکه اقناع میشه یکی تو سفر تایلند.

.

.

.

جملات تکان دهنده

 

اینا همشون برای من آدمهای محترمی هستن.

سالها گذشت تا من فهمیدم نباید به دلخوشی های آدمها گیر بدهم

.

.

.

جملات تکان دهنده

 

چون آدمها با همین دلخوشی ها سختی های زندگی رو تحمل میکنن.

لطفا به دلخوشی دیگران گير ندهيد !

 

.

 منبع :  گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ