حضرت امام جعفر صادق(ع) در حدیثی راه افزایش روزی را بیان کرده اند.

 

سخنان بزرگان

امام صادق(ع) در حدیثی درباره افزایش روزی فرموده اند:  مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زَادَ اللَّهُ فِی رِزْقِهِ.

کسی که نیت خوب داشته باشد خداوند روزی‌اش را فراوان می‌کند.

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ