درصورتیکه فردی بخواهد تلفن همراه خود را به شخص دیگری بفروشد، بایستی با استفاده از فرآیند انتقال مالکیت، تلفن همراه را برای سیمکارت شخص خریدار، فعال نماید. دقت داشته باشید درصورتیکه به هردلیلی فرآیند انتقال مالکیت انجام نپذیرد، فرد خریدار می‌تواند از تلفن همراه استفاده کند. ولی از نظر سامانه همتا، تلفن همراه خریداری شده تحت مالکیت سیمکارت شخص خریدار قرار نخواهد گرفت. لذا مسئولیت عواقب ناشی از انجام‌ ندادن فرآیند انتقال مالکیت، برعهده شخص خریدار خواهد بود.

register for mobile

.

به‌عنوان مثال درصورت رویت یک شناسه جعلی مشابه با شناسه تلفن همراه خریداری شده، چنانچه فرآیند انتقال مالکیت درحین خرید انجام نشده باشد، ممکن است منجر به تضییع حقوق خریدار گردد. لذا توصیه می‌گردد حتماً فرآیند انتقال مالکیت در فروش تلفن همراه انجام گردد. البته درمواردی مثل قرض دادن، تعویض سیمکارت و موارد مشابه، شخص فروشنده تلفن همراه مخیر است که فرآیند انتقال مالکیت را انجام دهد یا ندهد.

.

انتقال مالکیت موبایل در سامانه همتا :

  • کد دستوری #۷۷۷۷* را در گوشی بزنید.
  • در این مرحله لازم است تا با ارسال عدد ۳، گزینه «انتقال مالکیت» را انتخاب نمایید.
  • در این مرحله، پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که شناسه‌ تلفن‌های همراه تحت مالکیت سیمکارت را به شما نمایش می‌دهد. لازم است تا عدد مربوط به شناسه تلفن همراهی که قصد انتقال مالکیت آن را دارید، وارد و ارسال کنید. درصورتیکه هیچ شناسه ای برای شما نمایش داده نشد، می‌بایست عدد مربوط به گزینه «افزودن دستگاه» را وارد و ارسال کنید و سپس در مرحله بعد شناسه ۱۵ رقمی IMEI تلفن همراهی که قصد فروش آن را دارید بدون هرگونه علامات اضافی وارد کنید.
  • در این مرحله لازم است تا شماره سیمکارتی که قصد دارید مالکیت تلفن همراه را به آن انتقال دهید (یعنی شماره تلفن فرد خریدار) را وارد نمایید.
  • در این مرحله پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که شناسه IMEI تلفنی که قصد انتقال مالکیت آن را دارید و شماره سیمکارت فرد خریدار را برای شما نمایش می‌دهد. درصورتیکه این اطلاعات مورد تائید شماست، عدد ۱ را وارد و ارسال کنید.
  • در نهایت پیغامی برای شما نمایش داده میشود که بیانگر ارسال کد فعالسازی از طریق پیامک به شماره سیمکارت فرد خریدار است.
  • دقت داشته باشید که کد فعالسازی حتماً باید با سرشماره HAMTA برای فرد خریدار ارسال گردد. فرد خریدار می‌تواند با استفاده از کد فعالسازی، شناسه IMEI تلفن همراه خریداری شده و شماره سیمکارت خود، از طریق فرآیند فعالسازی تلفن همراه خریداری شده را برای شماره سیمکارت خود فعال نماید.

.

hamta register mobile

.

 گروه نرم افزاری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ