تصویر‌ جالب از دو نگاه جهاد همچنان ادامه دارد…

جهت باز کردن عکس در اندازه بزرگ روی عکس را بزنید.

jahad

.

  گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ