عکسی از شهره سلطانی به همراه شهرزاد مدیری

 

شهرزاد مدیری

 

 

شهرزاد مدیری

.

 گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ