مهریه

همه مراجع: اگر براى مهريه مدت تعيين نشده، چنانچه بتواند بدهى او را بدهد، بايد در اسرع وقت آن را بپردازد و اگر به تأخير بيندازد، گناه‏كار است.

منبع:
توضيح المسائل مراجع، م 2275 و 2276.
.

 منبع : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ