سگ ها مخلوقات جالب و پیچیده ای هستند که به عنوان باوفاترین دوستان انسان، به خاطر گازهای دردناکی که ممکن است نصیب بعضی از افراد کنند، مایه ترس بسیاری از انسان ها هستند. اما آیا می توان الگویی از رفتار گاز گرفتن را در این حیوانات شناسایی کرد؟

سگ

 

دانشمندان می گویند اگر شما معمولاً فردی با احساسات تشویش، نگرانی و اضطراب باشید، بیشتر احتمال دارد که در معرض گازگرفتن سگ ها قرار بگیرید. بر اساس مطالعه جدیدی که به تازگی منتشر شده است، گاز سگ در بریتانیا سه برابر متداول تر از رکوردهای رسمی است. دلیل شگفت انگیز این اتفاق چه می تواند باشد؟
محققان می گویند به نظر می رسد افرادی که از نظر عاطفی، شخصیتی مشوش و نگران دارند بیشترین دریافت کنندگان گاز سگ ها هستند و البته همین افراد با کمترین احتمال، چنین اتفاقی را گزارش می کنند. در واقع، به گفته یکی از همکاران پژوهشی در دانشگاه لیورپول، نرخ موارد گاز گرفتگی با سگ که توسط ساکنان شهر کشایر گزارش شد از متوسط کشور که در سوابق رسمی بیمارستان ثبت شده بود بسیار بیشتر بود. چیزی حدود سه برابر، یعنی 740 نفر از 100 هزار نفر جمعیت، درحالی که بر اساس این مطالعه 1873 نفر از کل جمعیت دچار گاز گرفتگی توسط سگ ها شده بودند.
محققان برای دست یافتن به تصویری دقیق تر از آسیب های ناشی از سگ حدود 700 نفر را در 385 خانوار در شهر کوچک کشایر، سؤال هایی در مورد تجربه گاز گرفتگی توسط زن پرسیدند. در این پرسشنامه از شرکت کننندگاندخواسته می شد تا تجربه خود را شرح دهند و اطلاعاتی مانند سن شان در زمان گاز گرفتگی، رابطه شان با آن سگ و پیگیری یا عدم پیگیری اقدامات درمانی پس از آن را درج کنند. همچنین آنها باید یک آزمون شخصیت را هم تکمیل می کردند که به محققان در مقوله بندی کردن افراد بر اساس پنج خصیصه شخصیتی کمک می کرد (برون گرایی، وظیفه شناسی، آمادگی برای تجربه های جدید، ملایمت و سازگاری و ثبات هیجانی).
در فرایند مطالعه نکته جالبی کشف شد: مردان با احتمال دو برابر بیشتر از زنان در طول عمر خود توسط سگ ها گاز گرفته می شوند. حدود 44 درصد گازگرفتگی ها در کودکی اتفاق افتاده بود (یعنی زمانی که فرد پاسخگو کمتر از 16 سال سن داشت) و 55 درصد گازگرفتگی ها توسط سگ هایی انجام شده بود که فرد قربانی تا پیش از آن هرگز او را ندیده بود. این درحالی است که در تحقیقات دیگر ادعا شده است بیشتر گاز گرفتگی ها از جانب سگ های آشنا روی می دهد.
بر اساس این مطالعه هرچه فرد از تشویش، افسردگی و آسیب پذیری کمتری برخوردار باشد کمتر احتمال دارد که سگ او را گاز بگیرد. البته این مطالعه نمی تواند تأیید کند که آیا ثبات عاطفی پایین یک فرد به افزایش احتمال گازگرفتگی منجر می شود یا گاز گرفته شدن منجر به پایین آمدن ثبات عاطفی می شود.

 منبع : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ