گروه وب سایت بزرگ شبهای تنهایی متن های خاص و زیبا ترین جملات و فوق العاده ترین درد دل ها با خداوند را برای شما عزیزان آماده کرده است با خداندن آن ها لذت ببرید .

 

 

مناجات با خدا

 

خدای مهربانم دلم را به تو میسپارم

تا از عمق جانم بزدایی هر چه حائل است بین من و خودت  هر چه مرا دور میکند ز تو.، 

 

 

مناجات با خدا

 

همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر، و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت،

چنان همیشه که بخشیده ایی  مرا رها ساز

 

مناجات با خدا

 

از بند هر چه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست  و پر کن خالی درونم را با عشق ناب ا

لهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم

 

مناجات با خدا

 

مهربانا هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان

جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ، خداوندا…

 

مناجات با خدا

 

لحظاتمان را قرین رحمت و مهربانی ات بفرماو ما را در ادامه راهمان تنها مگذار

که یک لحظه بی تو ویرانی دنیاییست 

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ