عکسی از بهداد سلیمی به همراه همسر و دخترش که در ایتالیا به سر می برند.

اطلاعات عمومی

 

 

اطلاعات عمومی

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ