دارد برف می آید،در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف از شوق حضورت بهار را لمس کند.

روز برفی تون مملو از آرامش و سلامتی

snowman day

.

اینجا برف میبارد اما برف چشمان تو چیز دیگریست، برف اینجا سرد اما برف چشمان تو گرم، اینجا برف میبارد و من در عمق چشمان تو سفید میشوم

.

.

.

.

سرد است هوا
بیرون اگر می روی
دست های مرا هم با خودت ببر!

.

.

.

.

داره برف میاد،به آسمون نگاه کن هر وقت برف سیاه بارید بهم خبر بده،اون موقع من دیگه دوستت ندارم

.

.

.

.

تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلم، میتوان گفت که من چلچله لال توام، مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف، سخت محتاج به گرمای پر و بال توام

.

.

.

.

آهای زمستان
حواست جمع باشد که دور تو و تمام عاشقانه هایت را خط خواهم کشید
اگر با آمدنت او حتی یک سرفه کند . . .

.

.

.

.

پروردگارا آرامش راهمچون دانه های برف آرام وبی صدا
بر سرزمین قلب کسانی که برایم عزیزهستند بباران

.

.

.

.

ASHEGHANEH ROOZ BARFI

.

.

وقتی بهت گفتم :دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

.

.

.

.

دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ، چون یه روز آب می شه . دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شه . دوستت دارم به اندازه ی دنیا ، چون هیچ وقت تموم نمی شه !

.

.

.

.

.

زمستان بهانه است برف از آسمون خسته میشه!
پاییز بهانه است برگ از درخت خسته میشه!
اس ام اس بهانه است دلم برات تنگ میشه!

.

.

.

.

نعمتهای آسمان همیشه برف و باران و نور نیستند. گاهی خداوند دوستانی را بر ما نازل میکند از جنس آسمان, به زلالی باران, به سفیدی برف و روشنایی نور, شکر می کنم داشتنت را

.

.

.

.

زمستان را

به خاطر چتری دوست دارم

که سرپناهش را در باران

قسمت می کنی با من

و هر قدر هم که گرم بپوشی

یقین دارم باز در صف خلوت سینما خودت را

دلبرانه می چسبانی به من

هنوز باورم نمی شود

که سال به سال

چشم به راه زمستانی می نشینم

که سال ها چشم دیدنش را نداشته ام.

.

.

.

.

.

زمستان

گرمترین فصل سال است

وقتی درخت ها

لباس هایشان را

در می آورند

و تو

برای اولین بار

دستم را

می گیری.

.

.

 گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ