رئیس اداره و ایستگاه هواشناسی فرودگاه مهرآباد تهران گفت که بیشترین بارش برف استان با حدود 70سانتی متر در محدوده فرودگاه امام خمینی(ره) به زمین نشسته است.

با ما همراه باشید .

 

 رئیس اداره و ایستگاه هواشناسی فرودگاه مهرآباد تهران گفت که بیشترین بارش برف استان با حدود 70سانتی متر در محدوده فرودگاه امام خمینی(ره) به زمین نشسته است.

 

فرودگاه تهران

 

 گروه خبری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ