تکیه کن برشانه هایم

شاخه نیلوفرینم

تا غم بی تکیه گاهی را به چشمانت نبینم.

با ما همراه باشید .

 

 

 

 

اس ام اس زیبا

 

محبوب بودن را را در همین لحظه باورکن

لحظهای که

دلی به یاد توست .

 

 

اس ام اس زیبا

 

 

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای
یا ببافم … یا بشکافم …
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

 

 

اس ام اس زیبا

 

بالاترین آرزویم برایت این است :
حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد . . .

 

 

اس ام اس زیبا

 

 

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

 

 

اس ام اس زیبا

 

كوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟

من كه نه سنگ بودم نه كوه من چرا تنها شدم؟

 

 

اس ام اس زیبا

 

 

دوره ، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند

ولی هرگز خواب هم را نمی بینند . . .

 

 

اس ام اس زیبا

من و تو مثل دو خط موازی هستیم

که اگه ام به هم نرسیم

همیشه در کنار هم هستیم

 

اس ام اس زیبا

نیست در این گفته من سوسه ای

 گر تو به من قرض دهی بوسه ای

 بوسهء دگر سر آن مینهم

 لحظه دگر به تو پس میدهم

 

اس ام اس زیبا

عشق یعنی پاک ماندن بسیار

آب ماندن در مسیر انجماد

در حقیقت عشق یعنی سادگی

در کمال برتری ، افتادگی

 

اس ام اس زیبا

خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگیه

امیدوارم همیشه مسلح باشی عشقم !

 

 

اس ام اس زیبا

 

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ