مجموعه عکس نوشته ها و جملات زیبا و الهام بخش زندگی .امیداوریم لذت ببرید

زندگی مثل بازی شطرنج میمونه

اگه میخوای برنده باشی

باید یکی و ناراحت کنی !!

جملات تصویری الهام بخش

.

.جملات تصویری الهام بخش

.

.

از غم انگیزترین لحظه میشه اشاره کرد

به وقتی که می خوای بهش پیام بدی

ولی فکر میکنی اون قدری که

تو میخوای باهاش حرف بزنی

اون دلش نمی خواد

.

.

 

جملات تصویری الهام بخش

.

دنیای اطرافت

را خودت بکش !!

.جملات تصویری الهام بخش

.

.جملات تصویری الهام بخش

.

با خنده جلو آمد و از عشق سخن گفت

در لحظه رفتن سخن از فلسفه آورد

.جملات تصویری الهام بخش

.

.جملات تصویری الهام بخش

.

.جملات تصویری الهام بخش

.

.جملات تصویری الهام بخش

.

.جملات تصویری الهام بخش

.

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ