گروه وب سایت بزرگ شبهای تنهایی تقدیم میکند.

با ما همراه باشید .

 

 

بـــاور کن

آن قدر ها هم سخت نیست

فهمیدن اینکه

بعضی ها می آیند که

 

جملات تکان دهنده

 

نماننــد

نباشند

نبیـننـد

و تــو

 

جملات تکان دهنده

اگر تمامی ِدنیا را هم حتی به پایشان بریزی

آنها تمامی ِبهانه های دنیا را جمع می کنند

تا از بین آنها

 

جملات تکان دهنده

 

 

بهانه ای پیدا کنند

که بــــروند

دور شـــوند

که نـــمانند اصلا

پس به دلت بسپار

 

جملات تکان دهنده

 

وقتی از خستگی هایِ روزگار

پناه بردی به هر کسی

لااقل

 

جملات تکان دهنده

 

خوب فکر کن ببین

از سر علاقه آمده

یا از سر عادت …

تا دنیایت پر نشود

 

جملات تکان دهنده

 

از دوست داشتن هایِ پر بغض

که دمار از روزگارت درآورد !

 

.

 منبع :  گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ