با پیرترین انسان زنده در کشور ایران آشنا شوید

این مرد با توجه به سنی که دارد مسن ترین فرد شناخته شده در آمارگیری سرشماری کشور است.

ahmad soufi

.

احمد صوفی متولد ۱۲۶۰ و مسن ترین فرد سرشماری شده کشور با ۱۳۵ سال سن در سقز زندگی می کند.

.

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ