چشم صنوبران سحرخيز
بر شعله ي بلند افق خيره مانده بود.

دريا،
بر گوهر نيامده آغوش مي گشود.
سر مي كشيد كوه،
آيا در آن كرانه چه مي ديد؟

میرداماد - فراق با امام زمان

پر مي كشيد باد،
آيا چه مي شنيد، كه سرشار از اميد،
با كوله بار شادي،
از دره مي گذشت،

در دشت مي دويد؟!
هنگامه اي شكفت.

يكباره آسمان و زمين را فرا گرفت.
نبض زمان و قلب جهان تند مي تپيد.
دنيا،

در انتظار معجزه…؛
خورشيد مي دميد!!!

.

♪♫♪♪♫♪♪♫

 دانلود مستقیم مناجات (کیفیت 128)

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

♪♫♪♪♫♪♪♫

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ