خسرو حیدری ستاره تیم فوتبال استقلال و بازیکن محبوب هواداران قصد دارد در پایان فصل از فوتبال خداحافظی کند.

باماهمراه باشید.

 

 

 

 

خسرو حیدری بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران اگر چه هنوز هم یکی از آماده ترین بازیکنان این تیم محسوب می شود اما گفته می شود او قصد دارد در پایان فصل از فوتبال خداحافظی کند.

 

 

اخبار

 

این موضوع البته هنوز از سوی او تایید نشده است اما شاید نیمکت نشینی در روز های اخیر خسرو را برای خداحافظی مصمم تر کند.

خسرو حیدری طبق روال حاکم بر فوتبال ایران هنوز قادر است در تیم های مختلف تا سال ها بازی کند اما به نظر می رسد او قصد دارد در استقلال به کار خود پایان دهد.

 گرداوری . گروه خبری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ