اين متن توسط مهماندار ايراني هواپيمايي ايراسيا منتشر شده است …

اين متن توسط مهماندار ايراني هواپيمايي ايراسيا منتشر شده است ...

.

.

 گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

 

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ