معاون اول رئیس جمهور بدون توجه به آداب زندگی مردم منطقه، حتی بدون این که کفش خود را از پای در آورد وارد چادرهای زلزله‌زدگان شد.

بی‌احترامی جهانگیری به زلزله‌زدگان بی‌احترامی جهانگیری به زلزله‌زدگان

.

منبع : www.mashreghnews.ir

.

  گرداوری : گروه خبری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے
.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ