تصاویری منتخب از جدیدترین پیاده روی زائران اربعین حسینی 96 از نجف به کربلا را در زیر مشاهده می کنید.

پیاده روی زائران اربعین حسینی 96

.

.پیاده روی زائران اربعین حسینی 96

.

.پیاده روی زائران اربعین حسینی 96

.

.پیاده روی زائران اربعین حسینی 96

.

.پیاده روی زائران اربعین حسینی 96

.

.پیاده روی زائران اربعین حسینی 96

.

.پیاده روی زائران اربعین حسینی 96 (3)

.

.پیاده روی زائران اربعین حسینی 96

.

.پیاده روی زائران اربعین حسینی 96

.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ