پسر 18 ساله ای که دختر مورد علاقه‌اش را برای خودکشی تشویق کرده بود، پس ازمرگ هولناک دخترک در یک قدمی صدور حکم حبس ابد قرار گرفت.

«تیرل پررزیبیشن» که اهل شهر «سالت لیک سیتی» امریکا است، متهم است دختر16 ساله‌ای به نام «چاندرا براون» را برای خودکشی تشویق کرده است.

حتی هنگامی که دختر نوجوان خود را حلق آویز کرده و درحال جان دادن بود، او همزمان با تماشای این صحنه پشت دوربین دیوانه وار می‌خندید. متهم به دخترک قول داده بود بعد ازاو به زندگی خود پایان دهد اما هرگز این کار را نکرد تا اینکه سرانجام با کشف جسد قربانی ماجرا، شناسایی و دستگیرشد. قاضی Judge پرونده پس از بررسی شواهد ومستندات موجود، پسر جوان را مجرم شناخت و به احتمال زیاد او را به حبس ابد محکوم خواهد کرد.

منبع  : رکنا

 گرداوری : گروه خبری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ