گاهی دلت از سن و سالت میگیرد…
میخواهی کودک باشی

BOZORGI.

کودکی که

به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه میبرد…

.

nature-love-children.

بزرگ که باشی..
باید بغض های زیادی را
بی صدا دفن کنی …

.

BOGHZ

.

.

 گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ