راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

 شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

روز بزرگداشت مرد شعر و ادب پارسی حافظ شیرازی مبارک

حافظ شیرازی2

.

يار مفروش به دنيا که بسي سود نکرد
آنکه يوسف به زر ناسره بفروخته بود
روز بزرگ مرد ادب و شعر پارسي ، حافظ شيرازي مبارک

.

.

.

.

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم
دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

.

.

.

.

این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
روز بزرگ مرد ادب و شعر پارسی ، حافظ شیرازی مبارک

.

.

.

.

حاصل کارگه کـــون و مکان اين همه نيست
باده پيش آر که اسباب جهان اين همه نيست
روز بزرگداشت حافظ مبارک

.

.

حافظ شیرازی3

.

.

جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را
خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقا که به چشم در نیامد ما را

.

.

.

.

ای بـــی‌خبــــر بکــــوش کــــه صاحب خبـــر شوی
تــا راهــــرو نباشـــی کـــــی راهـبــــــر شــــوی
در مکـــتب حقـــایق پیــــش ادیـــب عشـــق
هــان ای پسر بکـــوش که روزی پدر شوی
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی…
روز لسان الغیب ، حافظ شیرازی مبارک

.

.

.

.

.

بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم
فلک را سقف بشکافيم و مي در ساغر اندازيم
روز بزرگداشت حافظ مبارک

.

.

.

.

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
بیدلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد
روز بزرگداشت حافظ مبارک

.

.

.

.

گفتــم اي سلطـــان خوبان رحـم کــــن بر اين غـــريب
گفت در دنبال دل ره گــــم کـــند مسکـــــين غريب
گفتمــش مگـــذر زماني گـفت معـــذورم بــــدار
خانه پروردي چه تاب آرد غم چندين غريب…
روز بزرگداشت حافظ مبارک

.

.

 

 گرداوری : گروه رسانه وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ