در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل به‌منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که نخست «انجمن بین‌المللی ویژهٔ کودکان سازمان ملل» نام گرفت. در سال ۱۹۵۳، یونیسف یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل متحد گردید و روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری شد.

روز جهانی کودک

.

.روز جهانی کودک.

.

روز جهانی کودک

.

.روز جهانی کودک

.

.

روز جهانی کودک

.

.روز کودک 3

.

.روز کودک 4

.

.

روز جهانی کودک

.

.روز جهانی کودک

.

.روز کودک 2

.

.روز کودک

.

.

.

 گرداوری اختصاصی: گروه رسانه وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ