چهره های ورزشی کشورمان نیز همانند سایر اقشار مردم در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان ، امام حسین (ع) حضور یافتند.در زیر تصاویر را مشاهده می کنید .

حضور چهره‌های ورزشی در مراسم سوگواری سالار شهیدان (1) حضور چهره‌های ورزشی در مراسم سوگواری سالار شهیدان (1) حضور چهره‌های ورزشی در مراسم سوگواری سالار شهیدان (1) حضور چهره‌های ورزشی در مراسم سوگواری سالار شهیدان (1) حضور چهره‌های ورزشی در مراسم سوگواری سالار شهیدان (1) حضور چهره‌های ورزشی در مراسم سوگواری سالار شهیدان (1) حضور چهره‌های ورزشی در مراسم سوگواری سالار شهیدان (1) حضور چهره‌های ورزشی در مراسم سوگواری سالار شهیدان (1) حضور چهره‌های ورزشی در مراسم سوگواری سالار شهیدان (1) حضور چهره‌های ورزشی در مراسم سوگواری سالار شهیدان (1) حضور چهره‌های ورزشی در مراسم سوگواری سالار شهیدان (1) حضور چهره‌های ورزشی در مراسم سوگواری سالار شهیدان (1).

.

  گرداوری : گروه خبری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے
.

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ