الا تمام جوانان کمک کنید مرا

کنید گریه برای علی اکبر من
کسی که گریه کند در شهادت پسرم

کند شفاعت از او روز حشر، مادر من

شهادت جوان ترین شهید کربلا حضرت علی اکبر علیه السلام تسلیت.

تصاویر و عکس برای شهادت حضرت علی اکبر

.

.

تصاویر و عکس برای شهادت حضرت علی اکبر

.

.

تصاویر و عکس برای شهادت حضرت علی اکبر

.

.

تصاویر و عکس برای شهادت حضرت علی اکبر

.

.تصاویر و عکس برای شهادت حضرت علی اکبر

.

.

تصاویر و عکس برای شهادت حضرت علی اکبر

.

.تصاویر و عکس برای شهادت حضرت علی اکبر

.

.تصاویر و عکس برای شهادت حضرت علی اکبر

.

.تصاویر و عکس برای شهادت حضرت علی اکبر

.

.تصاویر و عکس برای شهادت حضرت علی اکبر

.

.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ