هنگامی که عمر بن سعد، یارانش را برای جنگ با امام حسین (علیه السلام) آماده کرد و آنها را در جایگاه خود مرتب کرد و پرچم ها را در جاهای خود نهاد، امام حسین (علیه السلام) نیز یارانش را در جناح راست و چپ مرتب کرد و آنان، امام حسین (علیه السلام) را از هر سو مانند حلقه ای در میان گرفتند.

یاران عمر بن سعد
در این هنگام، امام حسین (علیه السلام) از جمع یارانش بیرون آمد و نزدیک سپاه عمر سعد آمد و از آنان خواست که ساکت شوند، اما آنان نپذیرفتند.

امام به آنها فرمود وای بر شما، چه زیانی می کنید اگر ساکت شوید و به سخن من گوش بسپارید، در حالی که من فقط شما را به راه هدایت فرا می خوانم؟
هر کس مرا فرمان بَرَد، از ره یافتگان است و هر کس نافرمانی کند، از هلاک شدگان و همه شما از فرمان من سرپیچی می کنید و به گفته ام گوش نمی دهید، زیرا عطایای شما را از حرام پرداخته اند و درونتان از حرام، پُر شده است و از این رو خداوند بر دل هایتان مُهر زده است.
(منظور آن است که پاداش ها و هدیه های پرداخت شده به آنان از بیت المال، به ناحق و حرام بوده است)

منبع: مقتل الحسین للخوارزمی، موفق بن احمد خوارزمی

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

مطالب سایت هر روز آپدیت می شوند.

همراه ما باشید