‏«حسین !
اى پرچم خونین حق بر دوش،
حسین !
اى انقلابى مرد.

محرم 96
حسین !
اى رایت آزادگى در دست،
در آن صحراى سرخ و روز آتشگون‏
قیام قامتت در خون نشست، اما
پیام نهضتت برخاست‏
از آن طوفان «طف» در روز عاشورا، ‏
به دشت «نینوا» ناى حقیقت از «نوا» افتاد
ولى …‏
مرغ شباهنگ حقیقت ،
از نواى ناله «حق ، حق » نمى‏افتد».‏

سلام بر تو ، اى حسین !‏
محرم 96-2
سلام بر خط شفقگون كربلا، كه خون تو را،
اى خون خدا – همواره بر چهره افق مى‏پاشد
و غروب هنگام، ‏سرخى آسمان مغرب را به شهادت مى‏گیرد ،
تا آن جنایت هولناك را هر چه آشكارتر بنمایاند
و چشم تاریخ را بر ‏این صحنه همیشه خونین بدو زد
و گوش زمان را از آن فریادها تندر گونه
آن عاشوراى دوران ساز، پر كند.‏
محرم 96-3
اى حسین 
اى عارف مسلّح !‏
كربلاى تو، عشق را معنى كر د
و انقلاب تو اسلام را زنده ساخت
و شهادت تو، حضور همیشگى
در همه زمان‏ها ‏و زمین‏ها بود.‏

اى حسین …
اى شراره ایمان !‏
اى حسین
اى در سكوت سرخ ستم، شهر آشوب!‏
در بهت خاموشى و ترس،
تلخابه فریاد را در حلقوم شب ریختى
و با نامردان تبهكار ، مردانه در آویختى.‏

moharam96 HOSEIN

عاشوراى تو، انفجارى از نور
و تابشى از حق بود كه بر «طور» اندیشه‏ها تجلى كرد
و «موسى خواهان» گرفتار ‏در «تپه» ظلمت ظلم را
از سرگردانى نجات بخشید.‏

چه مى‏گویم؟ … 
تو تاریخ را به حركت آوردى
و زبان زمان را به سرودن حماسه‏هاى زیباى
ایثار و جهاد و شهادت ‏گشودى .
لحظه لحظه تاریخ را عاشورا ساختى
و جاى جاى سرزمین‏ها را كربلا…‏

moharram-ABAB

خفته بودیم و بى خبر …
اما تو، این «مصباح هدایت»
و اى «كشتى نجات»
گام خسته ما را به تلاش كشاندى
و ‏افسردگى یأسمان را به شور امید مبدل ساختى
و از سكوت و درنگ و وحشت ،
به فریاد و هجوم و شجاعتمان ‏رساندى
و پاى
 كوفته و پر آبله ما را،
تا بام آگاهى و تا برج بیدارى فرا بردى. ‏

‏«اى حسین » …‏
تو كلاس فشرده تاریخى .‏ 
كربلاى تو، مصاف نیست‏
منظومه بزرگ هستى است ، ‏
طواف است.‏
پایان سخن ‏
پایان من است ‏
تو انتهاى ندارى … 

.

.

  گرداوری اختصاصی: گروه  فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !