امروز گل باغ رسالت وا شد
قرآن مبین به امر حق معنا شد

در مركز خود یافت حق امروز قرار
منشور ولایت على امضا شد

عید ولایت مولا امیر المومنین علیه السلام مبارک

عید سعید غدیر خم

.

.

عید غدیر خم 96-3

.

.

عید سعید غدیر خم

.

.

عید غدیر خم 96-2

.

.

عید سعید غدیر خم

.

.

عید غدیر خم 96

.

.

عید سعید غدیر خم

.

.

عید غدیر خم 96-1

.

.

عید سعید غدیر خم 96

.

.

.

.

غدیر-خم96

.

.

عید غدیر خم 96-4

.

.

.

.

.

  گرداوری اختصاصی: گروه  فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !